GALAXY CONTAINER

แพ็คกิ้ง บรรจุภัณฑ์และการเคลื่อนย้ายที่ทันสมัย

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 กล่องเอนกประสงค์- มีฝาปิด  มีล้อ

NO.2548ภายนอก 420 x 585 x 290 mm.NO.2552ภายนอก 460 x 690 x 385 mm.

ราคา : 0.00 บาท

  |  
Powered by Webiz!
galaxycontainer
galaxycontainer
galaxycontainer.co.th
257229
215152
31 กรกฎาคม 2014
20 กุมภาพันธ์ 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@galaxycontainer.co.th

@bizshop.asia

@galaxycontainer.co.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว