GALAXY CONTAINER

แพ็คกิ้ง บรรจุภัณฑ์และการเคลื่อนย้ายที่ทันสมัย

  บริษัท แกแลคซี่คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2540 โดย  คุณสุพจน์ ทิมมีและคุณณรงค์ รอบสันติสุข เพื่อดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก ในย่านบางบอน  การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยดี ส่งผลถึงการขยายตัวของกิจการทำให้พื้นที่โรงงานไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่และกำลังการผลิต  ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทจึงได้ตัดสินใจ สร้างโรงงานและคลังสินค้าใหม่ ที่อ.สามพราน จ.นครปฐม และในปี 2557 บริษัทได้เล็งเห็นว่า การเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ มุ่งสูภาคตะวันออกมากขึ้น บริษัทจึงตัดสินใจสร้างโรงงานแห่งใหม่ขึ้นและย้ายฐานการผลิตมาที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและเพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า

  |  
Powered by Webiz!
galaxycontainer
galaxycontainer
galaxycontainer.co.th
257257
215180
31 กรกฎาคม 2014
20 กุมภาพันธ์ 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@galaxycontainer.co.th

@bizshop.asia

@galaxycontainer.co.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว